Detaljer
 • Raskt nettverksregistrering på under 45 sekunder
 • 8 timers taletid og opptil 160 timer standby
 • Enkel å bruke på flere språk
 • Arbeider over Inmarsat I-4 globale geostasjonære satellitter, det gir god samtalestabilitet og pålitelig nettverkstilkobling.
 • Høy talekvalitet
Info

Alle funksjoner du trenger

 • Stabil dekning
 • Høy lydkvalitet
 • Talemelding, sms og epost
 • Utvidet batteri kapasitet
 • NØD-knapp – sender GPS lokalansjosdata og beskjed til et gitt nødnummer
 • Tracking – sender lokalisasjonsinfo
 • Bluetooth hands free-bruk
 • innkommende samtale varsel selv om antennen er nede.
 • Ergonomisk utformet, og holdbar telefon.

Viktig! IKKE DEKNING I HELE VERDEN – HAR STASJONÆRE SATELLITTER SOM GJØR AT DET ER STØRRE SANNSYNLIGHET FOR AT SAMTALEN BRYTER. DET TAR LENGRE TID Å FÅ DEKNING.