Leievilkår

1. BEREGNING AV LEIEN

Leietiden løper fra og med den dag det utleide utstyr sendes av utleieren, eller fra den tid henting er avtalt.  Leietiden løper til og med den dag da utstyret er levert tilbake til depoet.

Tilleggsdager faktureres med 140,- eks moms per dag. Vi godtar to sende dager for levering og henting. Leietaker er ansvarlig for alt forbruk av airtime/trafikk enheten bruker. Dersom dette overstiger forhåndsbetalt pakke, tilleggsfakturerers dette i etterkant.

2. UTLEVERING OG TILBAKELEVERING

Kostnader rundt henting og levering står leietaker ansvarlig for. Risiko og ansvar for utstyret beror hos leietakeren fra dette forlater utleierens depot til dette er returnert til samme.  Utleieren kan dog anvise annet tilbakeleveringssted, dersom dette ikke påfører leietakeren mer omkostninger. Utleieren plikter å overlevere utstyret i full driftsmessig stand.  Mangler på utstyret, bortsett fra normal slitasje vil ved tilbakelevering bli utbedret av utleieren for leietakers regning.

Ved for sen tilbakelevering påløper 140 kr pr. dag utover betalt leieperiode. Det er leier sitt ansvar å returnere utstyret i tide.

3. HVA LEIEBELØPET INKLUDERER

Leiebeløpet dekker ikke tellerskritt disse blir etterfakturert dersom man ikke har tegnet seg opp en minuttpakke, og oppdaterte priser vil være tilgjengelig på nettsiden. Under priser.

4. FORSIKRING OG SKADER

Leietakeren er ansvarlig for og ha reiserforsikring, eller annen forsikring som dekker tyveri, tap eller annen skade som skjer. Leietaker er ansvarlig for for skader som ikke skyldes slitasje.

5. FREMLEIE

Leietakeren kan ikke fremleie eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til noen andre eller foreta noen rettslige disposisjoner (overdragelse, pantsettelse e.l.) over utstyret.

6. BETALINGSBETINGELSER

Om ikke annet er forhåndsavtalt, er betalingsbetingelsene netto pr. 15 dager. Etter forfall belastes rente med 1,5 % pr. påbegynt måned. Leieavtaler faktureres ved bestilling.

Ved faktura på epost er det ingen fakturagebyr. Ved faktura tilsendt per post tilkommer et faktura gebyr på 60,- + mva.

7. ANSVARSBEGRENSNING

Utleieren innestår ikke for at det aktuelle utstyr tilfredsstiller leietakerens behov, med mindre dette er spesielt avtalt.  Utleieren fraskriver seg et hvert erstatningsansvar i forbindelse med utleieforholdet og kan således ikke gjøres ansvarlig for tap ved avsavn, ting-, person- eller følgeskader som utstyret eller dets bruk måtte påføre leietakeren.

8. AVBESTILLING

Ved avbestilling av bestilt telefon påløper et gebyr på 500,- + mva for administrasjonskostnader og reservasjonen av telefon og nummer.

Ved avbestilling 10 dager eller kortere før leiestart må man betale 50% av hele leieavtalen.

Ved avbestilling 3 dager eller kortere før leiestart må man betale 100% av hele leieavtalen, samt frakt om den allerede er sendt.

9. Minimum minuttpakke

Ved leie 0 – 4 uker må 25 minutter bestilles.

Ved leie 4 – 6 uker må 50 minutter bestilles.

Ved leie 6 uker til 3 måneder må 75 minutter bestilles.

Ved leie 3 – 6 måneder må 150 minutter bestilles.

Ved leie 6 – 9 måneder må 250 minutter bestilles.

Ved leie 9 – 12 måneder må 500 minutter bestilles.

10. Erstatning

Erstatning av ødelagt eller mistet utstyr faktureres etter følgende liste: Erstatningsliste

11. Kredittsjekk

Ved å leie telefon av oss, gir du oss retten til å utføre en kredittsjekk av deg.

Finner du ikke svar på dine spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss!

Dette benyttes kun for Iridium GO

Unitssystemet brukes for å skille på databruk, telefonbruk og SMS.
Ringe til fasttelefoner og mobiltelefoner – 60 units per minutt
Være på nett via Iridium Go app – 30 units per minutt
Sende SMS – 10 units per stykk

Eksempel på bruk av Nødpakka-600:
Ringe 10 minutter
20 minutter på internett
(Satelittinternett har ikke like høy hastighet som 3G eller 4G. Du oppnår 9,6 kbps via App)
Sende 60 SMS